წესები და პირობები

მიწოდების პირობები

ჩვენ პროდუქციის მიწოდებაზე ზრუნავს საერთაშორისო საკურიერო ორგანიზაცია POSTE, მისი მრავალწლიანი გამოცდილება არის გარანტი საიმედო და ხარისხიანი მომსახურების

გარანტია და უკან დაბრუნება

Shopnow.ge-ზე ატვირთულ პროდუქციას გააჩნია ინდივიდუალური საგარანტიო პერიოდი ქარხნულ წუნზე.

ქარხნული წუნის აღმოჩენის შემთხვევაში საგარანტიო პერიოდის მანძილზე ნივთის შეცვლა ხდება მომენტალურად. ნივთის ცვლილება ხდება ნივთის პირვლანდელი სახით დაბრუნების შემთხვევაში, კერძოდ: ყუთი და მასში არსებული თითოეული კომპონენტი, რაც არის ინდივიდუალური.

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენი კომპანიისთვის პრიორიტეტია კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. ზოგადად პერსონალური მონაცემების  დამუშავების  ერთ-ერთ მიზანს, მომხმარებლებისათვის საიტით სარგებლობის გამარტივება  წარმოადგენს, ამას გარდა მონაცემების დამუშავება გვეხმარება ახალი პროდუქტებისა და სერვისების დანერგვაში, მარკეტინგული აქტივობების განხორციელებაში, მომსახურე ბანკის მიერ განვადების დამტკიცებასა და გადახდების მართვაში, თქვენს პრეტენზიებსა და შენიშვნებზე რეაგირებაში,  ჩვენი ვებ-გვერდის და ზოგადად სისტემის არასათანადო გამოყენების და დანაშაულის პრევენციაში, როგორც ჩვენი ასევე თქვენი კანონიერი ინტერესების დაცვაში.

ჩვენს მიერ მონაცემების შეგროვება ხდება იმ შემთხვევაში თუ თქვენ რეგისტრირდებით/ავტორიზაციას გადიხართ ჩვენს ვებ-გვერდზე, აგრეთვე იმ შემთხვევაში თუ თქვენ მოგვმართავთ რაიმე მომსახურების ან პროდუქტის მიღების მიზნით, იქნება ეს სატელეფონო, ელ. ფოსტის , ჩვენი ვებ-გვერდის, ონლაინ ჩათის თუ წერილებითი ფორთმით.
   
თქენი პერსონალური მონაცემების გადაცემა შეიძლება დაგვჭირდეს საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ შემთხვევებში, ასეთი შეთხვევა შეიძლება იყოს კანონით განსაზღვრულ შემთხვევებში ინფორმაციაზე სამართალდამცავი ორგანოებისათვის წვდომის დაშვება.  ასევე პერსონალური მონაცემების გადაცემა შეიძლება მოხდეს კომპანიის რეორგანიზაციის ან/და შერწყმის შემთხვევაში, რა დროსაც კომპნაიის სამართალმემკვიდრე  მოიპოვებს პირად ინფორმაციაზე წვდომას, თუმცა მასაც იგივე უფლებები და მოვალეობები წარმოეშობა ამ პირად მონაცემებთან დაკავშირებით, რაც გაგვაჩნდა ჩვენ, ცვლილებების განხორციელებამდე.

უნდა აღინიშნოს რომ,  როდესაც თქვენ ჩვენს ვებ-გვერდზე ახორციელებთ რაიმეს შეძენას, ამ დროს თქვენი ბარათის ინფორმაცია ჩვენთვის ხელმისაწვდომი არ არის, შესაბამისად ამ მონაცემების შენახვა ჩვენს მიერ არ ხდება.

ზოგადად აუცილებელია აღინიშნოს, რომ ინტერნეტ სივრცე არ წარმოადგენს დაცულ გარემოს და ინფრომაციას რომელსაც ინტერნეტის მეშვეობით ვაგზავნით, ყოველთვის არის ალბათობა იმისა რომ მასზე არასანქცირებული წვდომა მოიპოვონ მესამე პირებმა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მის ფარგლებს გარეთ.

ვებ-გვერდის სერვისებით და პროდუქტებით სარგებლობა ჩვენი პოლიტიკის თანახმად არ არის გამიზნული და მიმართული 18 წელს მიუღწეველი პირებისათვის, ამიტომ თუ თქვენ არ ხართ სრულწლოვანი, თქვენ არ გაქვთ შესაძლებლობა ისარგებლოთ ჩვენი სერვისებითა და პროდუქტებით სრულწლოვანების მიღწევამდე.

რაც შეეხება პერსონალური ინფრომაციის შენახვის ვადას, კონკრეტული ვადა არ არის განსაზღვრული.  მონაცემების შენახვა მოხდება რეგისტრირებული მომხმრებლის მიერ მისი პრიფილის გაუქმებამდე, მისივე მოთხოვნის საფუძველზე. თუ გსურთ თქვენი მონაცემების წაშლა ან ცვლილება, სავალდებულოა რეგისტრაციის დროს გამოყენებული ელ-ფოსტიდან გააგზავნოთ შესაბამისი მოთხოვნა info@shopnow.ge –  ზე. ამავე ელ-ფოსტაზე შეტყობინების გამოგზავნით შესაძლებელია ნებისმიერი ინფორმაციის მიღება კომპანიის მიერ თქვენს შესახებ დამუშავებულ მონაცემთა თაობაზე.  გაითვალისინეთ, რომ „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-15 მუხლის თანახმად თქვლ უფლებამოსილი ხართ მიიღოთ ყველა ზემოაღნიშნული მონაცემი.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას რომ დროთა განმავლობაში, კანონის მოთხოვნებიდან გამომდინარე ან სხვა გარემოებათა გათვალისწინებით შევცალოთ წინამდებარე პერსონალურ მონაცემთა დაცვის პოლიტიკა, ცხადია ამის შესახებ მოხდება ინფრომაციის გამოქვეყნება ჩვენს ვებ-გვერდზე, რისთვისაც თქვენი, როგორც მომხმარებლის ვალდებულებაა პერიოდულად ამოწმოთ რაიმე ხომ არ შეიცვალა პერსონალურ მონაცემთდა დაცვის პოლიტიკის ნაწილში.
 
ნებისმიერ საკითხზე ინფორმაციის მისაღებად დაგვიკავშირდით:
ცხელი ხაზი: 598 82 94 94
ელ.ფოსტა: info@shopnow.ge